Träning, kost, rehab & fystester i Stockholm

Mind2Muscle Training Center är mycket mer än ett gym. Här jobbar utbildade personliga tränare, kostrådgivare och en kiropraktor. Läs gärna mer om oss här. På vårt center erbjuder vi bland annat:

Fystester i Stockholm utförda av experter inom området

Vår samlade kompetens inom träning, prehab och rehab garanterar väl utförda fystester. Våra fystester, som vi även kallar screenings, syftar till att svara på ett flertal frågor om kroppens grundfunktioner och tekniker.

Vi erbjuder fystester i Stockholm för grupper och individer. Till oss kan unga idrottare såväl som äldre idrottare vända sig till för att få viktiga insikter om kroppens funktioner och kapacitet.

kvinna som styrketränar på gym

Fystester i Stockholm för hela laget

Med regelbundna fystester ger vi omedelbara svar på prestationsutvecklingen och träningseffekterna, något som är är avgörande för lagets och individens framgång.

Vi genomför fystester i gruppform, för exempelvis hockeylaget och fotbollslaget. Som mest kan ni vara runt 20 per grupp. Våra screenings för grupper tar omkring 2 timmar och görs på plats hos oss i Stinsen, Sollentuna.

Vad testar vi under screeningen?

Nästan alla idrotter handlar om explosivitet och snabbhet. För att kunna vara snabb och explosiv behöver du vara stark. För att vara stark behöver du ha goda grundfunktioner. I dessa grundfunktioner ingår rörlighet, stabilitet, balans och koordination. Det är denna bas vi testar genom våra fystester i Stockholm. Vi definierar individens styrkor, begränsningar och svagheter.

Varför är fystester viktiga?

Med underlaget från våra screenings kan vi svara på hur individen ska hålla sig skadefri och samtidigt bli mer explosiv och snabb, något som är en förutsättning för att lyckas inom vilken elitidrott som helst. Om individen skadar sig längs vägen blir det en tuffare resa. Vi som driver Mind2Muscle vet av egen erfarenhet vilka konsekvenser det kan ha. Det är också därför vi brinner för att utveckla starka och skadefria atleter.

Hur kan vi använda resultaten från fystesterna?

Fystesterna svarar på hur gruppen eller individen ska träna för bäst effekt utan att skada sig. Med hjälp av våra fystester kan vi bygga ett skräddarsytt träningsupplägg som vi baserar på individens egna förutsättningar och mål. Vi tränar atleter i olika åldersspann – allt ifrån barn i 9-10 års ålder till seniorer. Utöver våra vanliga fystester i Stockholm erbjuder vi även tester inom särskilda grenar, så som speedtest och powertest.

Vi erbjuder även fördjupade fystester för individen

Våra fystester för individ är mer fördjupade än de fystester vi erbjuder för grupper. Dessa screenings och analyser tar runt 90 minuter.